ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Степова посушлива Придунайська

Степова посушлива Придунайська провінція займає крайню південно-західну частину території Одеської області. Клімат провінції теплий, сприятливий для вирощування різних видів культурних рослин, в тому числі плодових та винограду.

Нестача вологи є одним з головних негативних факторів цієї провінції. Тому в боротьбі з посухою значна роль належить всьому агротехнологічному комплексу направленому на нагромадження та зберігання вологи в ґрунті.

В геоморфологічному відношенні провінція відноситься до Придунайської рівнини, що є частиною Причорноморської низовини, яка представляє собою відкриту, слабохвилясту, степову рівнину, розчленовану озерами, річковими долинами та балками, з загальним ухилом на південь і південний-схід – до річки Дунай. У цьому напрямку витягнуті широкі вододіли, перевищення найбільш високих точок яких над днищем долини коливається від 80 до 30 м.

Південна частина провінції омивається річкою Дунай.  Уздовж долини річки простежуються дві, а по берегам озер і притоків – три тераси. Більшу частину плавнів Дунаю займають понижені заболочені місця, де уповільнений стік атмосферних опадів протікає в умовах близького залягання ґрунтових вод.

Найбільш поширеною ґрунтоутворюючою породою провінції є леси і лесовидні суглинки, які характеризуються просідністю.

Незначну площу, переважно на схилах та на делювіальних шлейфах, займають перевідкладені, змиті з вододілів лесовидні суглинки.

Природна рослинність провінції представлена вузьколистими ксерофітними асоціаціями, де є панівними типчак овечий та низькорослі полини. В заплавах річок, особливо в їх пониззях, значну питому вагу в травостої займають солестійкі рослини, солянки, кермек та ін.

Ґрунтовий покрив достатньо різноманітний. Переважають чорноземи звичайні неглибокі та чорноземи південні на лесах, їх змиті відміни. Переважно вони середньо- і важкосуглинкового гранулометричного складу.

До цієї провінції входить один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Степова посушлива Придунайська )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 71е Чорноземи південні важкосуглинкові* 114703 27.86 105296 29.46 З
2 121е Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* 1544 0.38 1135 0.32 З
3 71д Чорноземи південні середньосуглинкові* 75697 18.39 69674 19.49 З
4 60е Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові* 1076 0.26 1012 0.28 P
5 60д Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньосуглинкові* 513 0.12 434 0.12 P
6 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* 476 0.12 316 0.09 З
Особливо цінні грунти, всього 194009 47.13 177867 49.76
у т.ч. загальнодержавного значення 1589 0.38 1446 0.4
регіонального значення 192420 46.75 176421 49.36