ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Степова посушлива Правобережна

Степова посушлива Правобережна провінція розташована у центральній частині зони.  Вона лежить цілком в межах Причорноморської низовини, що представляє собою слабонахилену з півночі на південь рівнину.

Клімат помірно-континентальний зі спекотним сухим літом, м’якою, малосніжною, нестійкою зимою. Середньорічна температура повітря становить +10,8 ºС. Взимку вона становить –5,0 ºС, а влітку +20,0 ºС і більше.

Середньорічна кількість опадів складає 280-360 мм, тому нестача вологи є одним з головних негативних факторів.

Західна частина провінції представляє собою вододіл між долинами лиманів Куяльник  та Великій Аджалик. Тип рельєфу – рівнинно-хвилястий, глибоких та широких балок,  ширина вододілів досягає 4-6 км.  Долини балок глибокі, мають вихід в лимани. Схили балок круті з густою сіткою ярів.

Грунтоутворюючими породами в провінції є четвертні відклади, які в більшості представленні лесами та лесовидними суглинками.

Грунтові води на більшій частині території залягають глибше 6 м і на процеси ґрунтоутворення не впливають.

Унаслідок дії вітрової та водної ерозії, на значних площах, зайнятих схилами різної крутизни, леси частково або повністю змиті і в ґрунтоутворенні приймають участь червоно-бурі глини.

Рослинний покрив провінції представлений  вузьколистими   ксерофітними асоціаціями, де домінуючими є типчак овечий та низькорослі полини. В
долинах річок, особливо в їх пониззях, значну питому вагу в травостої займають солестійкі рослини, солянки, кермек та ін.

Територія провінції характеризується різноманітним ґрунтовим покривом, де переважають чорноземи південні, чорноземи звичайні малогумусні, лучно- чорноземні та лучні ґрунти.

До провінції входить один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Степова посушлива Правобережна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 71е Чорноземи південні важкосуглинкові* 448432 26.99 426445 29.89 З
2 71л Чорноземи південні легкоглинисті* 242144 14.57 231876 16.25 З
3 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* 186 0.01 108 0.01 З
4 121л Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* 3263 0.2 2831 0.2 З
5 61е Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові* 14487 0.87 13786 0.97 P
6 61д Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньосуглинкові* 149 0.01 146 0.01 P
7 61л Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкоглинисті* 8828 0.53 8442 0.59 P
8 71д Чорноземи південні середньосуглинкові* 61328 3.69 56903 3.99 З
9 121е Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* 4431 0.27 3558 0.25 З
Особливо цінні грунти, всього 783248 47.14 744095 52.16
у т.ч. загальнодержавного значення 23464 1.41 22374 1.57
регіонального значення 759784 45.73 721721 50.59