ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Степова посушлива Північно-Кримська

Степова посушлива Північно-Кримська провінція займає рівнинну частину Кримського півострова. На основному ландшафтному фоні провінції виділяються комплекси середньостепового підтипу. Від середньостепових ландшафтів Причорноморської низовини вони відрізняються значними тепловими ресурсами, добре вираженою континентальністю клімату (опадів випадає від 300 до 420 мм на рік, коефіцієнт зволоження території становить 0,8-1,2). Переважають малопотужні щебенюваті ґрунти.

Провінція являє собою нахилену низовинну рівнину, яка поступово знижується від передгір’їв Кримських гір до Присивашшя (від 120-100 м до 50-40 м). Ландшафтоутворювальне значення мають континентальні бурі глини, лесовидні суглинки, облесовані пролювіально-делювіальні відклади з гірською галькою. В річкових долинах гальковий алювій має потужність до 20 м. Його перекриває незначна (3-5 м) товща алювіально-делювіальних продуктів вивітрювання.

Ландшафтну структуру утворюють такі основні види ландшафтів: 1) лесові рівнини з чорноземами малогумусними карбонатними; 2) акумулятивно-денудаційні рівнини з чорноземами південними на елювіально-делювіальних відкладах; 3) лесові слаборозчленовані рівнини з чорноземами південними і темно-каштановими солонцюватими ґрунтами. В західній частині структура ландшафтів ускладнюється долинно-балковими, приморсько-терасовими й лиманно-солончаковими місцевостями.

В межах провінції виділяють один  округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Степова посушлива Північно-Кримська )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* 209 0.01 122 0.01 З
2 121л Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* 3671 0.22 3185 0.22 З
3 71е Чорноземи південні важкосуглинкові* 40586 3.76 33456 4.62 З
4 71л Чорноземи південні легкоглинисті* 229188 21.24 186282 25.74 З
5 121е Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* 4985 0.3 4003 0.28 З
6 71д Чорноземи південні середньосуглинкові* 4578 0.42 3749 0.52 З
Особливо цінні грунти, всього 283217 25.95 230797 31.39
у т.ч. загальнодержавного значення 0 0 0 0
регіонального значення 283217 25.95 230797 31.39