ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Степова посушлива Лівобережна

Степова посушлива Лівобережна провінція лежить в межах Причорноморської низовини і частково Приазовської височини.

Клімат провінції  помірно-континентально-посушливий із порівняно м’якою зимою (середні температури зимових місяців -3,6-4,1 °С) та жарким і довгим літом (середні температури +21,7-22,8 °С, максимальні – більше 40 °С). Середньорічна температура повітря становить 9,3-9,8 °С. Середня багаторічна кількість опадів по провінції близько 360 мм. Переважна кількість опадів випадає влітку у вигляді злив, взимку сніговий покрив нестійкий.  Клімату провінції притаманні літні суховії – потужні вітри (більше 5 м/с) при низькій вологості (менше 30 %), та високих температурах (вище 25 °С). Такі вітри негативно впливають на розвиток сільськогосподарських культур.

У геоморфологічному відношенні провінція знаходиться в межах північно- східної периферійної частини Причорноморської низовини. Її східна частина відноситься до степової вододільної рівнини з ледве помітним нахилом на південь та південний захід. Степова вододільна рівнина відрізняється значним розвитком ерозійної мережі (балки, яри) з стрімкими схилами і частими відслоненнями четвертинних і третинних порід.

Грунтоутворюючими породами є переважно леси, лесовидні суглинки, делювіальні відклади та червоно-бурі глини. З них найбільш поширеними є леси та лесовидні суглинки від супіщаних до легкоглинистих, в подах вони, як правило, оглеєні. На схилах балок леси повністю або частково змиті і на поверхню виступають вапняки та червоно-бурі глини, останні засолені водорозчинними солями. Делювіальні відклади залягають в днищах балок і подів.

За гідрологічним районуванням територія знаходиться в зоні недостатнього зволоження. Залягання ґрунтових вод залежить від рельєфу. На вододілах вони знаходяться глибоко, більше 6 м і на процеси ґрунтоутворення не впливають,  в днищах балок та подах - залягають близько до поверхні (0,5-2,0 м) і спричиняють перезволоження ґрунтового покриву, часто його засолення. 

За геоботанічним районуванням ця територія знаходиться в смузі типчаково-ковилових степів. В травостої найбільш поширені ковила, типчак, різнотрав’я.

В грунтовому покрові провінції домінують чорноземи південні малогумусні і темно-каштанові ґрунти та їх змиті відміни, лучно-чорноземні, лучно-каштанові і глейові подові ґрунти.

До провінції входить один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Степова посушлива Лівобережна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 71л Чорноземи південні легкоглинисті* 144500 10.99 136906 11.58 З
2 71е Чорноземи південні важкосуглинкові* 295773 22.49 284800 24.1 З
3 59г Чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкосуглинкові* 1153 0.09 860 0.07 P
4 61г Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкосуглинкові* 1163 0.09 1104 0.09 P
5 61д Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньосуглинкові* 13464 1.02 13011 1.1 P
6 61л Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкоглинисті* 13927 1.06 13256 1.12 P
7 59л Чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкоглинисті* 64 0 62 0.01 P
8 60л Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкоглинисті* 6350 0.48 5481 0.46 P
9 61е Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові* 21154 1.61 20335 1.72 P
10 60д Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньосуглинкові* 21771 1.66 20858 1.76 P
11 58е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові 992 0.08 963 0.08 P
12 59в Чорноземи звичайні малогумусні глибокі середньосуглинкові* 836 0.06 623 0.05 P
13 59е Чорноземи звичайні малогумусні глибокі важкосуглинкові* 894 0.07 666 0.06 P
14 60г Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкосуглинкові* 7773 0.59 7470 0.63 P
15 60е Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові* 60354 4.59 55838 4.72 P
16 71д Чорноземи південні середньосуглинкові* 47143 3.58 44235 3.74 З
Особливо цінні грунти, всього 637311 48.46 606468 51.29
у т.ч. загальнодержавного значення 149895 11.4 140527 11.87
регіонального значення 487416 37.06 465941 39.42