ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Степова Лівобережна

Степова Лівобережна провінція займає  південь Придніпровської низовини, Донецьку і Приазовську височини і має більш континентальний клімат, ніж попередня провінція. Річна кількість опадів становить 450-480 мм, коефіцієнт зволоження становить 1,0-1,3. У західній частині провінції поширені слаборозвинуті низовинні рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними. Видові відмінності ландшафтів східної частини провінції полягають у вищому гіпсометричному положенні, південної - у поширенні звичайних малогумусних чорноземів. На крайньому заході виділяються терасові лесові рівнини з чорноземами звичайними середньогумусними в комплексі з лучно-чорноземними солонцюватими ґрунтами й солонцями на терасах і в подах. У долинах річок - терасові піщані рівнини з чорноземами на пісках і дерновими ґрунтами, борами  і суборами.

У межах провінції виділяють три округи.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Степова Лівобережна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 121г Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* 6702 0.09 5535 0.09 P
2 121е Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* 47656 0.61 41028 0.66 P
3 53е Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові 3575 0.05 3311 0.05 P
4 58е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові 112659 1.44 105429 1.71 P
5 60л Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкоглинисті* 846356 10.8 787614 12.75 P
6 54е Чорноземи типові важкосуглинкові середньогумусні 11596 0.15 10962 0.18 P
7 54л Чорноземи типові середньогумусні легкоглинисті 17711 0.23 16671 0.27 P
8 58г Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкосуглинкові 200 0 187 0 P
9 59е Чорноземи звичайні малогумусні глибокі важкосуглинкові* 167531 2.14 156804 2.54 P
10 121л Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* 14950 0.19 11794 0.19 P
11 58д Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові 270 0 258 0 P
12 58л Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкоглинисті 345913 4.41 323397 5.23 P
13 59г Чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкосуглинкові* 6813 0.09 6010 0.1 P
14 59д Чорноземи звичайні малогумусні глибокі середньосуглинкові* 27157 0.35 25407 0.41 P
15 60д Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньосуглинкові* 49491 0.63 44700 0.72 P
16 60е Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові* 284093 3.62 262770 4.25 P
17 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* 28367 0.36 24671 0.4 P
18 53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові 25228 0.32 23566 0.38 P
19 53л Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкоглинисті 5307 0.07 5039 0.08 P
20 59л Чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкоглинисті* 80375 1.03 75394 1.22 P
21 60г Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкосуглинкові* 8324 0.11 7687 0.12 P
Особливо цінні грунти, всього 2090274 26.69 1938234 31.35
у т.ч. загальнодержавного значення 2090274 26.69 1938234 31.35
регіонального значення 0 0 0 0