ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Поліська Західна

Поліська Західна провінція, яку поділяють на 3 природні округи, є найбільш зволожена, заболочена і заліснена. Тут поширені крейдові відклади, які безпосередньо впливають на розвиток сучасних ландшафтів. Широко розвинуті заплавні лучно-болотні місцевості, терасові піщані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами під борами і суборами та значними масивами низинних боліт. У середній частині провінції - моренно-горбисті місцевості з дерново-підзолистими, дерново-глейовими, лучними ґрунтами, які зайняті суборами, луками та сільськогосподарськими угіддями. На півдні провінції серед зандрових і зандрово-моренних рівнин трапляються хвилясто-горбисті межиріччя з дерновими карбонатними ґрунтами на крейдових породах, на яких поширені сугрудки та дубово-грабові ліси.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Поліська Західна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на суглинкових відкладах легкосуглинкові 103 0.01 101 0.01 З
2 53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові 206 0.01 201 0.02 P
3 100е Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода - глибина 150 см) важкосуглинкові 466 0.03 453 0.04 З
4 45г Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені легкосуглинкові глеюваті 5040 0.28 5024 0.45 З
5 52г Чорноземи типові слабогумусовані та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 % легкосуглинкові 292 0.02 288 0.03 З
6 53г Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові 351 0.02 343 0.03 P
7 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* 362 0.02 262 0.02 P
8 153 Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені 42468 3.33 8256 0.9 З
9 176г Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни легкосуглинкові 5100 0.32 3667 0.36 З
10 179д Дернові глейові осушені середньосуглинкові ґрунти 470 0.04 165 0.02 З
11 30г Ясно-сірі і сірі опідзолені ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0.5 - 1.0 м, легкосуглинкові 8303 0.46 8253 0.74 З
12 100г Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода - глибина 150 см) легкосуглинкові 2513 0.14 2481 0.22 З
13 100д Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода - глибина 150 см) середньосуглинкові 4245 0.23 4212 0.38 З
14 151 Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені 42959 2.79 8662 0.88 З
15 176д Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни середньосуглинкові 856 0.06 693 0.09 З
16 40в Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти 1234 0.07 1212 0.11 З
17 45в Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті супіщані 1098 0.06 1063 0.09 З
18 179г Дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти 11020 0.72 6031 0.62 З
19 41г Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти 2087 0.12 2071 0.18 З
20 121г Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* 1370 0.08 1195 0.11 P
21 45д Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті середньосуглинкові 38 0 32 0 З
22 Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на супіщаних відкладах легкосуглинкові 618 0.03 605 0.05 З
23 33г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові глеюваті ґрунти 4434 0.25 3940 0.35 З
24 13г Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти 853 0.05 842 0.08 З
25 40г Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти 7494 0.41 7360 0.66 З
26 29г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 12428 0.69 12397 1.11 З
27 Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно-кристалічних порід глибше 1 м, супіщані 5379 0.3 4789 0.43 З
28 Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно-кристалічних порід глибше 1 м, легкосуглинкові 66 0 64 0.01 З
29 10г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0.5 - 1.5 м, легкосуглинкові 3057 0.17 2883 0.26 З
30 41в Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти 533 0.03 502 0.04 З
31 41д Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти 186 0.01 172 0.02 З
Особливо цінні грунти, всього 165629 10.75 88219 8.31
у т.ч. загальнодержавного значення 2289 0.13 2001 0.18
регіонального значення 163340 10.62 86218 8.13