ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Поліська Правобережна

Поліська Правобережна провінція лежить в центральній частині Українського щита та на його північно-східному схилі, кристалічні породи якого, поступово занурюються під осадову товщу Дніпровсько-Донецької западини. Провінція являє собою низинну рівнину з переважанням зандрових, долинно-зандрових і долинних терасових місцевостей з дерново слабо- та середньопідзолистими ґрунтами під боровими й суборовими лісами. На півдні провінції переважають моренно-зандрові рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами.

До провінції входить один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Поліська Правобережна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на супіщаних відкладах легкосуглинкові 2346 0.16 1727 0.18 З
2 13г Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти 155 0.01 142 0.01 З
3 29г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 3829 0.26 3436 0.35 З
4 41г Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти 4294 0.29 3878 0.4 З
5 45д Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті середньосуглинкові 249 0.02 229 0.02 З
6 52г Чорноземи типові слабогумусовані та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 % легкосуглинкові 154 0.01 135 0.01 З
7 179г Дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти 48220 3.26 33736 3.48 З
8 53г Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові 905 0.06 814 0.08 P
9 33д Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти 224 0.02 212 0.02 З
10 151 Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені 5215 0.35 2011 0.21 З
11 153 Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені 5145 0.35 3033 0.31 З
12 27г Дерново-підзолисті глейові, осушені легкосуглинкові ґрунти 7068 0.48 5849 0.6 З
13 33г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові глеюваті ґрунти 5146 0.35 4631 0.48 З
14 40в Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти 1296 0.09 1136 0.12 З
15 40д Темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти 523 0.04 501 0.05 З
16 41в Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти 86 0.01 62 0.01 З
17 45в Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті супіщані 718 0.05 572 0.06 З
18 45г Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені легкосуглинкові глеюваті 6477 0.44 5847 0.6 З
19 179д Дернові глейові осушені середньосуглинкові ґрунти 5491 0.37 4015 0.41 З
20 Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на суглинкових відкладах супіщані 32842 2.22 29087 3 З
21 Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на суглинкових відкладах легкосуглинкові 2090 0.14 1781 0.18 З
22 29в Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти 9586 0.65 7805 0.8 З
23 41д Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти 416 0.03 333 0.03 З
24 53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові 115 0.01 110 0.01 P
25 121г Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* 3501 0.24 3195 0.33 З
26 33в Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти 19495 1.32 17106 1.76 З
27 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* 1319 0.09 1201 0.12 З
28 29д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти 332 0.02 305 0.03 З
29 Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на суглинкових відкладах легкосуглинкові 2673 0.18 2422 0.25 З
30 13в Підзолисто-дернові супіщані ґрунти 630 0.04 465 0.05 З
Особливо цінні грунти, всього 170540 11.56 135776 13.96
у т.ч. загальнодержавного значення 1020 0.07 924 0.09
регіонального значення 169520 11.49 134852 13.87