ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Поліська Лівобережна

Поліська Лівобережна провінція розташована в межах Дніпровсько-Донецької западини, до неї входить один округ. Ландшафтну структуру провінції визначають моренно-зандрові і зандрові місцевості з дерново-підзолистими, опідзоленими та болотними ґрунтами і боровими лісами,  заплавні лучно-болотні  та місцевості   лесових «островів» з ознаками північно лісостепових ландшафтів. У межах провінції лісостепові ландшафти займають близько 20 %.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Поліська Лівобережна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 41г Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти 15454 0.99 14764 1.64 З
2 45г Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені легкосуглинкові глеюваті 17949 1.15 16533 1.84 З
3 52г Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові* 1918 0.12 1870 0.21 З
4 53г Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові 10952 0.7 10565 1.17 P
5 153 Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені осушені 1510 0.1 11 0 З
6 179г Дернові глейові осушені легкосуглинкові ґрунти 2115 0.14 444 0.05 З
7 Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на суглинкових відкладах легкосуглинкові 13381 0.86 11936 1.33 З
8 40д Темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти 128 0.01 124 0.01 З
9 176г Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни легкосуглинкові 1385 0.09 177 0.02 З
10 13г Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти 2372 0.15 2254 0.25 З
11 40в Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти 18669 1.2 17524 1.95 З
12 Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на суглинкових відкладах супіщані 6727 0.43 6037 0.67 З
13 29г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 60075 3.85 56304 6.26 З
14 40г Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти 63351 4.06 59773 6.64 З
15 45в Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті супіщані 3111 0.2 2886 0.32 З
16 52в Чорноземи типові слабогумусовані супіщані* 297 0.02 291 0.03 З
17 121г Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* 2950 0.19 2156 0.24 З
18 176д Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни середньосуглинкові 58 0 0 0 З
19 Дерново-підзолисті глеюваті ґрунти на суглинкових відкладах легкосуглинкові 9762 0.63 8840 0.98 З
20 41д Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти 273 0.02 236 0.03 З
21 151 Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені 11258 0.72 447 0.05 З
Особливо цінні грунти, всього 243695 15.63 213172 23.69
у т.ч. загальнодержавного значення 10952 0.7 10565 1.17
регіонального значення 232743 14.93 202607 22.52