ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Передкарпаття

У Передкарпатті, що відповідає Передкарпатському  прогину, переважають ландшафти передгірних акумулятивно-денудаційних височин, низькотерасові слабодреновані рівнини з глейовими дерновими і дерново-підзолистими ґрунтами, вкритими дубовими і дубово-грабовими лісами; високотерасові розчленовані рівнини з дерново-підзолистими ґрунтами; глибоко розчленовані рівнини з дерново-середньопідзолистими ґрунтами, вкритими грабово-буковими лісами; денудаційні увалисто-грядові височини з сірими лісовими ґрунтами, вкритими дубовими й дубово-грабовими лісами та ін.

В межах провінції виділяють два округи.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Передкарпаття )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 13д Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти 1442 0.23 1412 0.33 З
2 28д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні, осушені середньосуглинкові ґрунти 20650 3.28 19520 4.61 З
3 40д Темно-сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти 2333 0.37 2282 0.54 З
4 40е Темно-сірі опідзолені ґрунти важкосуглинкові 328 0.05 206 0.05 З
5 45г Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені легкосуглинкові глеюваті 1429 0.23 1240 0.29 З
6 41д Чорноземи опідзолені середньосуглинкові 2739 0.43 2696 0.64 З
7 13г Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти 7179 1.14 6464 1.53 З
8 27г Дерново-підзолисті глейові, осушені легкосуглинкові ґрунти 6672 1.06 5964 1.41 З
9 27д Дерново-підзолисті глейові, осушені середньосуглинкові ґрунти 4288 0.68 3764 0.89 З
10 40г Темно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти 634 0.1 620 0.15 З
11 41е Чорноземи опідзолені важкосуглинкові 566 0.09 542 0.13 З
12 28г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні, осушені легкосуглинкові ґрунти 35205 5.59 32957 7.79 З
13 28л Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні, осушені ґрунти легкоглинисті 1375 0.22 1122 0.27 З
14 45д Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті середньосуглинкові 3370 0.53 3289 0.78 З
15 151 Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і середньорозкладені, осушені 2771 0.44 162 0.08 З
16 153 Торфовища середньоглибокі і глибокі сильнорозкладені, осушені 4272 0.68 150 0.06 З
Особливо цінні грунти, всього 95253 15.12 82390 19.55
у т.ч. загальнодержавного значення 0 0 0 0
регіонального значення 95253 15.12 82390 19.55