ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Лісостепова Західна

Лісостепова Західна провінція, що займає Волинську й Подільську височину, відзначається найвищим у межах зони гіпсометричним рівнем і ступенем зволоженості (річна сума опадів становить понад 600 мм, коефіцієнт зволоження території - 2,0-2,8). Переважають височинні ландшафти з сірими опідзоленими (лісовими) ґрунтами та чорноземами опідзоленими.

Включає чотири округи та один підокруг.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Лісостепова Західна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 53г Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові 39342 1.45 34789 1.64 P
2 121е Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* 3962 0.15 3234 0.15 P
3 41д Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти 120006 4.41 108818 5.12 З
4 53е Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові 22673 0.83 20380 0.96 P
5 121л Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* 1170 0.04 1027 0.05 P
6 41г Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти 71123 2.61 62958 2.96 З
7 41е Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані ґрунти важкосуглинкові 74645 2.74 66459 3.13 З
8 45г Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені легкосуглинкові глеюваті 78900 2.9 67834 3.19 З
9 45д Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи опідзолені глеюваті середньосуглинкові 91016 3.35 81504 3.84 З
10 53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові 78831 2.9 71295 3.36 P
11 121г Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* 20000 0.74 16847 0.79 P
12 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти, суглинкові та легкоглинисті* 14531 0.53 12749 0.6 P
13 54д Чорноземи типові середньосуглинкові середньогумусні 780 0.03 705 0.03 P
Особливо цінні грунти, всього 616979 22.68 548599 25.82
у т.ч. загальнодержавного значення 181289 6.67 161026 7.58
регіонального значення 435690 16.01 387573 18.24