ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Лісостепова Правобережна

Лісостепова Правобережна провінція лежить у межах Подільської та Придніпровської височин. Ландшафти її сформувались в умовах підвищеного рельєфу на кристалічних породах Українського щита і достатнього зволоження (річна сума опадів 450-560 мм, коефіцієнт зволоження 2,0-1,4). В найбільш підвищеній центральній частині провінції розвинуті ландшафти з сірими опідзоленими ґрунтами, які утворилися під широколистяними лісами. У північній смузі провінції переважають плоскі й слабохвилясті рівнини з глибокими малогумусними чорноземами, що сформувались під степовими луками. Поширені також вододільні рівнинно- хвилясті місцевості з глибокими малогумусними чорноземами і долинно- балкові - з еродованими сірими опідзоленими ґрунтами.

У межах провінції виділяють  три округи.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Лісостепова Правобережна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 41д Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти 241766 3.2 221713 3.49 З
2 54г Чорноземи типові легкосуглинкові середньогумусні 373 0 325 0.01 P
3 54д Чорноземи типові середньосуглинкові середньогумусні 344 0 310 0 P
4 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* 46225 0.61 41211 0.65 P
5 121е Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* 5043 0.07 2418 0.04 P
6 54л Чорноземи типові середньогумусні легкоглинисті 60740 0.8 55785 0.88 P
7 41е Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані ґрунти важкосуглинкові 278662 3.68 255665 4.03 З
8 121г Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* 54431 0.72 48760 0.77 P
9 41г Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові ґрунти 104073 1.38 94697 1.49 З
10 41л Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані ґрунти легкоглинисті 50181 0.66 46082 0.73 З
11 53г Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкосуглинкові 414177 5.48 380869 6 P
12 53е Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові 471199 6.23 432475 6.81 P
13 53л Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкоглинисті 197889 2.62 182601 2.88 P
14 53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові 749122 9.9 688403 10.85 P
15 121л Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* 342 0 128 0 P
16 54е Чорноземи типові важкосуглинкові середньогумусні 61016 0.81 55610 0.88 P
Особливо цінні грунти, всього 2735583 36.16 2507052 39.51
у т.ч. загальнодержавного значення 2060901 27.24 1888895 29.77
регіонального значення 674682 8.92 618157 9.74