ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Лісостепова Лівобережна

Лісостепова Лівобережна провінція займає Придніпровську низовину та південно-західні відроги Середньоросійської височини. Формування ландшафтів її пов’язане з розвитком долини річки Дніпра в умовах континентального клімату. Річна cума опадів становить 450-550 мм, коефіцієнт зволоження змінюється від 1,9 на півночі до 1,3 на півдні. Має місце значна остепненість і засоленість ґрунтів. В ґрунтовому покриву переважають опідзолені ґрунти, чорноземи опідзолені та чорноземи типові.

У межах провінції виділяють три округи.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Лісостепова Лівобережна )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 54е Чорноземи типові важкосуглинкові середньогумусні 170569 2.72 159861 3.21 P
2 54л Чорноземи типові середньогумусні легкоглинисті 183882 2.93 171965 3.45 P
3 59л Чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкоглинисті* 2059 0.03 1953 0.04 P
4 41л Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані ґрунти легкоглинисті 17367 0.28 16328 0.33 З
5 121е Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* 352 0.01 245 0 З
6 60л Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкоглинисті* 196 0 186 0 P
7 53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані середньосуглинкові 1249246 19.92 1166027 23.39 P
8 53е Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові 207024 3.3 194242 3.9 P
9 54д Чорноземи типові середньосуглинкові середньогумусні 5218 0.08 4873 0.1 P
10 58е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові 3560 0.06 3354 0.07 P
11 59е Чорноземи звичайні малогумусні глибокі важкосуглинкові* 6714 0.11 6342 0.13 P
12 53л Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані легкоглинисті 88551 1.41 82622 1.66 P
13 58л Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкоглинисті 7986 0.13 7528 0.15 P
14 59д Чорноземи звичайні малогумусні глибокі середньосуглинкові* 9242 0.15 8729 0.18 P
15 41е Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані ґрунти важкосуглинкові 63132 1.01 57559 1.15 З
16 121д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* 7069 0.11 6223 0.12 З
17 41д Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньосуглинкові ґрунти 79405 1.27 72956 1.46 З
Особливо цінні грунти, всього 2101572 33.52 1960993 39.34
у т.ч. загальнодержавного значення 1934247 30.84 1807682 36.28
регіонального значення 167325 2.68 153311 3.06