ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Кримські гори та передгір'я

Кримські гори та передгір’я охоплює Внутрішнє і Зовнішнє куестові пасма. У передгір’ї переважають лісостепові ландшафти з чорноземами і дерново-карбонатними ґрунтами під дубовими лісами і лучними степами, міжпасмові пологохвилясті зниження з чорноземами карбонатними, залишками грабових дібров і долинно-терасові комплекси, куестові гряди з коричневими ґрунтами, шибляковими заростями.

Для Головного гірського пасма характерна вертикальна поясність ландшафтів. На північному схилі до висот 750-800 м поширені горбисто- улоговинні низькогір’я з бурими гірсько-лісовими ґрунтами під дубовими лісами. Вище простягаються глибоко розчленовані середньогір’я з бурими гірсько-лісовими та дерново-буроземними ґрунтами під буково-сосновими лісами. З висоти 1000 м високостовбурні букові ліси змінюються буковим криволіссям. Верхній пояс утворюють платоподібні закарстовані середньогір’я з гірсько-лучними чорноземовидними ґрунтами та гірськими чорноземами під гірсько-лучними степами (яйли).

До провінції входить один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Кримські гори та передгір'я )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 200г Бурі гірські остеповілі ґрунти на карбонатних породах легкосуглинкові 232 0.07 195 0.11 З
2 205д Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я середньосуглинкові 3021 0.91 2124 1.2 З
3 201д Бурі гірські остеповілі ґрунти на безкарбонатних породах середньосуглинкові 964 0.29 651 0.37 З
4 205е Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я важкосуглинкові 11758 3.53 8883 5 З
5 100е Чорноземи на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода - глибина 150 см) важкосуглинкові 23 0.01 22 0.01 З
6 121л Лучно-чорноземні ґрунти легкоглинисті* 1790 0.54 1175 0.66 P
7 121е Лучно-чорноземні ґрунти важкосуглинкові* 388 0.12 236 0.13 P
8 200д Бурі гірські остеповілі ґрунти на карбонатних породах середньосуглинкові 2362 0.71 1439 0.81 З
9 201е Бурі гірські остеповілі ґрунти на безкарбонатних породах важкосуглинкові 194 0.06 97 0.05 З
10 201л Бурі гірські остеповілі ґрунти на безкарбонатних породах легкоглинисті 2164 0.65 828 0.47 З
11 71е Чорноземи південні важкосуглинкові* 681 0.2 425 0.24 З
12 71л Чорноземи південні легкоглинисті* 6027 1.81 3746 2.11 З
13 100л Чорноземи на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода - глибина 150 см) легкоглинисті 2901 0.87 2500 1.41 З
14 200е Бурі гірські остеповілі ґрунти на карбонатних породах важкосуглинкові 3321 1 758 0.43 З
15 200л Бурі гірські остеповілі ґрунти на карбонатних породах легкоглинисті 9951 2.98 6551 3.69 З
16 205л Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я легкоглинисті 26445 7.93 19930 11.23 З
17 205г Коричневі щебенюваті ґрунти та передгірські чорноземи Західного і Східного Передгір'я легкосуглинкові 75 0.02 43 0.02 З
Особливо цінні грунти, всього 72297 21.7 49603 27.94
у т.ч. загальнодержавного значення 2178 0.66 1411 0.79
регіонального значення 70119 21.04 48192 27.15