ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Провінція - Карпати

Для Карпат, що відповідають Скибовій і частково Дуклянській зонам, характерні низькогірні й середньогірні ландшафти, які розвинулись в умовах прохолодного і вологого клімату. Поширені крутосхилі низькогір’я з буроземними щебенюватими ґрунтами під буковими, буково-дубово-смерековими і смереково-ялиново-буковими лісами. Для середньогірних ландшафтів на крутосхилах Горган типовими є ялинові ліси з смерекою, сосною і модриною на буроземних і буроземно-підзолистих ґрунтах та криволісся із гірської сосни, ялівцю, зеленої вільхи, а також субальпійські луки на гірськолучних і оторфованих ґрунтах.

В Кросненській зоні переважають структурно-ерозійні пологосхилові низькогірні ландшафти з дерново-буроземними і бурими ґрунтами під ялиново-смерековими, смереково-буковими лісами та вторинними луками, що сформувались в умовах помірно-холодного клімату.

Полонинсько-Чорногорські Карпати відповідають Чорногорській, Свидовецькій і Буркутській зонам. Це найвища частина Українських Карпат. Область характеризується найбільшою зволоженістю (за рік випадає понад 1300-1500 мм опадів) і чіткою вертикальною поясністю ландшафтів. Крутосхилові середньогір’я (до висоти 1000-1200 м) вкриті буковими і ялиновими лісами на буроземних і дерново-буроземних ґрунтах. Вище, до 1500 м, поширені ялиново-смереково-букові ліси на гірсько-лісових-бурих ґрунтах, які змінюються сосновим і вільховим криволіссям. Субальпійські лучні ландшафти (полонини) найбільші площі займають на висоті 1500-1800 м. Найвищі частини хребтів, особливо у Чорногорі, зайняті субальпійськими ландшафтами.

Рахівсько-Чивчинські Карпати приурочені до Мармарошської і Рахівської зон. У її ландшафтній структурі переважають різко розчленовані середньогір’я з буроземними опідзоленими щебенюватими ґрунтами смерековими та смереково-ялинови лісами і вторинними луками на верхній межі лісу. До висоти 1700-1800 м – пояс із гірської сосни, зеленої вільхи, ялівцю сибірського, в субальпійському лучному поясі домінують вторинні щільнодернисті злаки, осоки, у верхів’ях річок - гірсько-ущелинні і долинно-терасові вологі лісо-лучні комплекси.

Область Вулканічних Карпат приурочена до зони глибинного розлому, що відділяє Закарпатський прогин від Складчастих Карпат з виходами на поверхню верхньопліоценових ефузивів і відповідає Магурській зоні. В умовах теплого і вологого клімату сформувались низькогірні, широколистяно-лісові та улоговинні лісо-лучні ландшафти. Поширені дубово-букові й дубові ліси під бурими лісовими та лучними глейовими ґрунтами. В цю провінцію входить один округ.

Перелік особливо цінних грунтів ( провінція - Карпати )

Шифр Повна назва агровиробничої групи ґрунтів Площа сільгоспугідь Відмітка про особливу цінність 
всього у тому числі рілля
га % га %
1 176г Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни легкосуглинкові 1737 0.32 1702 0.88 З
2 185г Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах легкосуглинкові 11686 2.15 7097 3.68 З
3 176д Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти та їх опідзолені відміни середньосуглинкові 324 0.06 303 0.16 З
4 192е Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем моря) важкосуглинкові 3760 0.69 317 0.16 З
5 185д Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах середньосуглинкові 4596 0.84 3433 1.78 З
6 185е Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти на алювіальних та делювіальних відкладах важкосуглинкові 661 0.12 460 0.24 З
7 192г Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем моря) легкосуглинкові 5918 1.09 2555 1.33 З
8 192д Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем моря) середньосуглинкові 14591 2.68 3153 1.64 З
Особливо цінні грунти, всього 43273 7.95 19020 9.87
у т.ч. загальнодержавного значення 0 0 0 0
регіонального значення 43273 7.95 19020 9.87