ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Західнополіський округ

Західнополіський округ розташований у межах Волинського Полісся і включає землі центральної частини Волинської та Рівненської адміністративних областей. Геоструктурно округ знаходиться у межах Волино-Подільської плити. У будові фундаменту беруть участь докембрійські кристалічні породи, що перекриті палеозойськими відкладами. Останні трансгресивно перекриті крейдовими осадками, які представлені крейдою і мергелями верхньокрейдового (сантон-турон) віку.

Антропогенові відклади представлені різними генетичними типами. Із них найпоширенішими є моренні піщані-суглинкові утворення двох зледенінь та піщані й глинисто-піщані водно-льодовикові відклади. Останні відзначаються вираженою шаруватістю, відсутністю валунів, і, як правило, рівнинним плоским рельєфом. Ці відклади приурочені до знижених і слабохвилястих межиріч, а потужність їх дуже різноманітна, від 1-1,5 до 12-15 м.

Місцями, де зосереджені  потужні товщі пісків, їх верхні шари під дією вітру добре відсортовані й представлені у вигляді параболічних дюн і барханів, які на ділянках підсиленого випасання і вирубування лісів стали знову рухомими.

Дуже поширені торфо-болотні відклади, досить великої потужності (3-5 м, а місцями і понад 10 м) і часто на значних площах. У південно-західній та південно-східній частинах округу в трохи піднятих хвилястих межиріччях в багатьох місцях льодовикові, моренні та водно-льодовикові відклади повністю змиті, й на денну поверхню виступає елювіально-делювіальна кора вивітрювання крейдових мергелів. Остання є материнською породою для утворення дерново-карбонатних ґрунтів.

Морфологічно округ являє собою велику одноманітну рівнину, яка простягається на північ від Волинської височини. Абсолютні висоти знижуються до 150 м, а висоти понад 200 м зустрічаються поблизу краю Волинської височини. Загальне зниження має північно-східний напрямок території. Одноманітність піщаної рівнини порушується невисокими піщаними горбами і пасмами, що зустрічаються серед заболочених ділянок.

На південь від Ковеля поширений озовий ландшафт. Окремо відзначається озове пасмо біля Любитова, яке простягається до 5 км у напрямку на захід-південь-захід. 15 - кілометрове озове пасмо також спостерігається біля Заячівки на лівобережжі р. Стоходу. Ози складені грубозернистими пісками, галечником і дрібними валунами.

У районі Костополя зденудована крейдова поверхня утворює великі підняття – крейдові горби. В місцях розвитку базальтів поверхня рівнини також підвищена і більш розчленована.

Для Західнополіського округу в цілому характерні карстові форми рельєфу, представлені лійкоподібними та озерними западинами. Долини прип’ятських приток мають низькі й пологі береги, широкі заболочені заплави, в межах яких русло річки часто розпадається на складну систему рукавів і проток.