ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Ворскло-Сульський округ

Ворскло-Сульський округ включає землі Полтавської, Сумської та Чернігівської областей.

Геоструктурно округ розташованй у межах Дніпровсько-Донецької западини, де потужність осадової товщі становить 2-3 км. Кристалічний фундамент западини занурюється в південно-західному напрямку. Корінну літогенну основу утворюють відклади палеогену і неогену. Антропогеновий комплекс відкладів представлений дніпровською мореною, підморенними й надморенними водно-льодовиковими утвореннями. Сучасну поверхню плато, пліоценових терас і високих антропогенних терас утворюють леси, що розділені похованими ґрунтами на кілька горизонтів.

За характером рельєфу в межах округу виділяються дві частини. Перша - північна, яка зайнята переважно ділянками неогенових плато (заввишки до 200 м) і пліоценових терас (150-180 м), відзначається глибокими долинами, вузькими крутосхилими балками та ярами. Верхів’я балок нерідко зближені між собою, спостерігаються ерозійні перехвати. Рельєф у цілому має горбисто-балковий вигляд.

Друга - південна частина округу, де переважають пліоценові тераси Дніпра, має менші висоти (100-130 м). Вона характеризується м’якими, плавними положисто-хвилястими рисами рельєфу. Поверхня розчленована досить сформованими асиметричними долинами річок Сули, Хоролу, Псла і Ворскли, широкими балками, численними прохідними долинами. Річкові долини мають добре розвинуту заплаву, чітко виражену борову терасу й широкі пологі чи полого-хвилясті лесові тераси.