ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Верхньодністровський округ

Верхньодністровський округ розташований між південно-західним краєм Подільської височини та північно-східними схилами Українських Карпат і включає землі Івано-Франківської й Львівської адміністративних областей.    Геоструктурно округ знаходиться в межах Передкарпатського прогину, що заповнений потужною товщею горизонтально залягаючих чи слабо дислокованих осадочних порід міоцену. Міоценові відклади перекриті товщею антропогенових осадків алювіального, алювіально-делювіального й водно-льодовикового походження. На поверхні вододілів і терасованих схилах значно поширені суглинки, які іноді мають лесовидний характер. Їхня потужність становить 15-20 м.

Геоморфологічно - це Передкарпатська височина, що являє собою досить розчленовану територію із значними амплітудами висот. Найбільші амплітуди приурочені до передгірської частини, де висоти досягають 500-550 м, а окремі останці піднімаються до 600-700 м над рівнем моря. Найменші абсолютні відмітки знаходяться в долині Дністра і Прута (близько 200 м).