ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Центрально-Поліський округ

Центрально-Поліський округ розташований у межах Житомирського Полісся і включає землі Житомирської, Хмельницької та Київської адміністративних областей.

У геологічній будові округу велике значення мають докембрійські кристалічні породи й антропогенові відклади. Кристалічні породи на більшій частині території залягають безпосередньо під антропогеновими відкладами і відслонюються не тільки в долинах річок, але й на вододілах. Чисельні виходи кристалічних порід спостерігаються у долинах річок Тетерів, Случ, Уж, Уборть, Ірша, Жерева та ін.

Головна риса рельєфу округу - його розташування в межах піднесеної  частини Українського кристалічного масиву, що зумовило широкий розвиток денудаційних форм рельєфу та значну розчленованість поверхні. Майже всі великі нерівності поверхні кристалічних порід  відображені у сучасному рельєфі.

Діяльність льодовикових вод призвела до утворення широких зандрових рівнин, поверхня яких ускладнена еоловими формами рельєфу – дюнами, пасмами, горбами, валами. З діяльністю льодовика і його вод пов’язано походження озів і камів, особливо велика кількість  яких у межиріччі Тетерева й Ірші, Ужа і Жерева.

Дещо іншу будову має поверхня округу в межах Київської області, тут вона являє собою акумулятивну рівнину, із загальним нахилом на північний схід та схід. Річкові долини менш глибокі й більш широкі,  мають заплаву і надзаплавні тераси, що досягають значної ширини. Надзаплавні тераси складені пісками, які піддаються еоловій обробці. Тут є невеликі лесові острови.