ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Середньодністровський округ

Середньодністровський округ включає землі Тернопільської та Чернівецької адміністративних областей і розташований у межах Подільського плато. На заході межа його проходить по тиловому шву Передкарпаття, на сході – по річці Збруч.

Геоструктурно округ знаходиться у межах Галицько-Волинської западини, яка виповнена потужною товщею ордовицьких, девонських, крейдових і неогенових відкладів (вапняки, мергелі, пісковики та ін.).

Рельєф Середньодністровського округу має характерні риси ступінчастоподібної рівнини, яка розчленована глибокими долинами приток Дністра – Стрипи, Дуби, Сирету, Нічлави та ін. Ступінчастість поверхні зумовлена наявністю шести терас Дністра. У загальному вигляді територія являє собою  хвилясті межиріччя з каньоноподібними долинами меридіональних річок. Глибокі долини річок характеризуються поєднанням прирічкового яружно-балкового і долинного надзаплавно-терасового й заплавного типів рельєфу. Винятку особливість  ландшафтної структури створюють круті схили долин із відслоненням давніх порід.

У крайній північно-східній частині округу  знаходиться Товтрове пасмо (Медобори).

В деяких  частинах округу розвиваються інтенсивні ерозійні процеси.