ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Середньодніпровсько-Сеймський округ

Середньодніпровсько-Сеймський округ розташованй на лівобережжі Дніпра і включає землі Київської, Полтавської, Сумської і Чернігівської адміністративних областей.

Геоструктурно - це бортовий схил Дніпровсько-Донецької западини, для якої характерне ступінчате опускання фундаменту на глибину понад 1000 м. Антропогенові відклади залягають на осадових утвореннях еоцену або олігоцену й представлені алювіальними та водно-льодовиковими відкладами. На найвищій давній терасі наявна морена і поширені відклади лесових порід. Горизонти лесу розділені похованими ґрунтами.

Геоморфологічно територія округу являє собою алювіальну терасову рівнину, що складається із серії різновікових терас. У межах округу виділяються дві його частини: 1) вузька низовинна смуга, прилегла до Дніпра, з «поліським ландшафтом» (включає заплавну, а також першу і другу надзаплавні тераси); 2) більш піднята і широка «степова» частина (включає третю, четверту й п’яту надзаплавні тераси).