ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Рівненсько-Луцький округ

Рівненсько-Луцький округ розташований у межах Волинської височини і включає землі Волинської та Рівненської адміністративних областей. Основу Волинської височини становлять верхньокрейдові відклади, у зниженнях яких збереглися піски, піскуваті глини й вапняки нижнього сармату, а зверху їх суцільно вкриває товща грубопилуватих карбонатних лесовидних суглинків. Своєрідністю геологічної будови є значна піднятість крейдових порід, що пояснюється розмиванням суміжних областей і підняттями в пліоцен-антропогені. У західній частині округу й на західному схилі щита під антропогеновим покривом залягають відклади верхньої крейди та неогену (сарматського і тортонського ярусів).

Волинська височина відзначається досить виразними орографічними межами. На півночі вона утворює уступ до Поліської низовини. На півдні піднімається над рівнинами Малого Полісся в середньому на 30-50 м. Абсолютні відмітки її поверхні змінюються від 200 до 300 м. Загальний нахил поверхні з півдня на північ.

У західній частині округу, в межиріччі Західного Бугу і Стиру, переважає пасмовий (увалистий) рельєф. Найчіткіше виражене Сокальське пасмо, де виявлені рештки кінцевоморенних утворень (скупчення валунів).  У межиріччі Стиру та Ікви у морфології рельєфу відображені Повчанські дислокації девонських порід. Абсолютні висоти тут перевищують 320 м.

Найвищою частиною округу є Мізоцький кряж, що розташований між Дубно й Острогом. Розчленований притоками Горині, він місцями набуває різких скульптурних форм і має вигляд низькогір’я. На окремих ділянках інтенсивно проявляються процеси водної ерозії.