ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Присиваський округ

Присиваський округ включає землі Автономної Республіки Крим і Херсонської адміністративної області.

Округ займає північну приосьову частину Причорноморської западини, яка виповнена потужною товщею палеозойських, мезозойських і кайнозойських відкладів. Комплекс антропогенових відкладів представлений лесами та лесовидними суглинками, алювіальними, морськими й озерно-морськими суглинками і піщано-черепашковими утвореннями. Лесова серія відкладів характеризується значним вмістом гіпсу.

 Геоморфологічно округ являє собою морську акумулятивну терасову рівнину, яка сформувалася в умовах невеликих амплітуд тектонічних коливань при загальній тенденції території до опускання. Поверхня рівнини всіяна численними великими й малими подами. У приазовській частині вона розчленована долинами невеликих річок і балок. По краях абразивних ділянок Азовського моря розвиваються короткі берегові яри. Як своєрідні форми рельєфу виділяються сиваські лимани, піщано-черепашкові коси й пересипи.