ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Прип'ятсько-Поліський округ

Прип’ятсько-Поліський округ розташований у крайній північній частині Поліської Західної провінції й включає землі Волинської та Рівненської адміністративних областей.

Геоструктурно округ знаходиться в межах Волино-Подільської плити. У будові глибинного фундаменту беруть участь докембрійські кристалічні породи, а також палеозойські відклади. Останні трансгресивно перекриті крейдовими осадками, які представлені крейдою і мергелями верхньокрейдового (сантон-турон) віку. Крейдові відклади перекриті глинами харківського ярусу. Антропогенові відклади здебільшого представлені водно-льодовиковими пісками.

Геоморфологічно -  це рівнина, головну роль у формуванні рельєфу якої відіграє акумулятивна діяльність Прип’яті та її приток та другорядне значення має моренна акумуляція. Остання створює нерівності в рельєфі лише у верхів’ях р. Прип’яті та на вододілі Прип’яті-Бугу.