ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Придністровсько-Подільський округ

Придністровсько-Подільський округ розташований у крайній південно-західній частині України, на межі з Молдовою, і включає землі Вінницької, Одеської та Хмельницької адміністративних областей.     

Геоструктурно округ являє собою південний край Побузького антиклінорію Українського кристалічного масиву із симетрично побудованими крилами, які занурюються у бік Галицько-Волинської та Причорноморської западин. На нерівній поверхні кристалічного фундаменту залягають нижньокембрійські сірі аркозові пісковики й строкаті піщано-глинисті сланці, що відслонюються в долині Дністра і пониззях  його лівобережних приток. У південній частині округу у долині Дністра відслонюються крейдові відклади. Дуже поширені балтські глини, перекриті червоно-бурими глинами й лесовидними суглинками антропогену. В долинах річок і балках антропогеновий покрив представлений алювіальними та делювіальними відкладами.

Геоморфологічно округ займає  південно-східну частину Подільської височини з глибиною розчленування 150-200 м, що зменшується до 100-150 м у крайній південній частині його. Характерною особливістю округу є винятково велика густота меридіональної системи річок. Їх схили порізані балками та ярами.