ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Придніпровський округ

Придніпровський округ простягається дуже вузькою смугою вздовж правогоберега Дніпра від Києва до межі степової зони і включає землі Київської, Кіровоградської та Черкаської адміністративних областей.

Геоструктурно  північно-західна частина округу розташована  у межах північно-східного схилу Українського кристалічного масиву до Дніпровсько-Донецької западини, а південно-східна частина – в межах Українського кристалічного масиву.

У геологічній будові північно-східного схилу  Українського кристалічного масиву беруть участь юрські, крейдові, палеогенові, неогенові й антропогенові відклади.

Для Українського кристалічного масиву характерне неглибоке залягання кристалічної основи, що перекрита відносно малопотужною товщею порід осадового комплексу крейди, палеогену, неогену та антропогену.  Потужність осадового чохла нерівномірна і змінюється у середньому від 30 до 50 м. По долинах річок кристалічні породи виходять на поверхню.

Геоморфологічно округ знаходиться в межах найрозчленованішої  частини Придніпровської височини. Остання являє собою горбисту поверхню із сплощеними межирічними та плоско-горбистими  слабохвилястими придолинними рівнинами. Біля самої долини Дніпра плато підноситься над її дном на 100 м і більше й обривається крутим  уступом правого берега.