ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Південнобузько-Інгульський округ

Південнобузько-Інгульський округ включає землі Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської адміністративних областей.

На схилах глибоковрізаних річкових долин нерідко розкриваються корінні породи: середньо- і верхньосарматські глинисто-мергелисті відклади з прошарками вапняків, меотичні глини, утворення балтського ярусу, а також червоно-бурі глини. У межиріччях корінні породи перекриваються лесами та лесовидними суглинками. В долинах річок і давніх балках (особливо у східній частині округу) відклади палеогену та неогену розмиті, й докембрійські породи утворюють відслонення або перекриті антропогеновими відкладами.

Геоморфологічно округ знаходиться в межах південних відрогів Подільської та Придніпровської височин, й простягається широкою смугою між Дністром і Дніпром. За характером рельєфу являє собою хвилясту рівнину, що перерізається консеквентними річковими долинами південно-південно-східного напрямку. Типова риса - наявність чисельних ділянок річкових долин і балок, які врізані у поверхню докембрійського фундаменту.