ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Оскольсько-Айдарський округ

Оскольсько-Айдарський округ включає землі Донецької, Луганської та Харківської адміністративних областей.

Геоструктурно  округ розташований на стику трьох геологічних структур - схилу Воронізського кристалічного масиву, Донецького прогину, південно-східної окраїни Дніпровсько-Донецької западини. Кристалічний фундамент перекритий осадочними відкладами, потужністю від 300 м до декількох кілометрів. Антропогенові породи майже суцільним чохлом укривають всю територію округу. Серед них найширше представлені леси та лесовидні суглинки й алювіальні відклади.

Геоморфологічно Оскольсько-Айдарський округ знаходиться у межах південних відрогів Середньоросійської височини - Старобельського плато. Це підвищена хвиляста рівнина, яка дуже розчленована ярами і балками. Рівнина найбільш піднята в північній частині (абсолютні відмітки досягають 235 м), звідки знижується на південь. У тому ж напрямку течуть усі головні ліві притоки Сіверського Дінця: Жеребець, Червона, Борова, Айдар, Деркул й інші, що розрізають плато на  вузькі вододільні смуги.

Південна частина округу знаходиться в межах акумулятивних терас Сіверського Дінця. Сіверсько-Донецька акумулятивна терасова рівнина тут завширшки від 6 до 30 км.