ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Кримський гірсько-передгірний округ

Великі геологічні структури Гірського Криму складені породами таврійського флішу - глинистими сланцями і пісковиками, верхнього тріасу й нижньої юри. Вони відслонюються на підняттях. У синкліноріях на цих породах залягають середньо- та верхньоюрські вапняки, крейдові вапняки, мергелі й глини. Качинський антиклінорій (верхів'я рік Бельбеку, Качі та Альми), Південнобережний (мис Форос-Ялта), Туакський (Гурзуф-Судак) складені вулканічними породами - лавами, туфітами, туфобрекчіями, великими напівлаколітами (Аюдаг, Кастель, Плакка) та ін. Судацько-Карадазька складчаста система розбита на окремі блоки і характеризується численними насувами.

Гірські передгірні пасма Криму являють собою куести з характерною для них асиметрією схилів: південні урвисті, скелясті, з гребенеподібними вершинами, а північні пологі, розчленовані річковими долинами. Середні висоти Внутрішнього пасма (куести) - 500 м, Зовнішнього - 250. Міжпасмові зниження мають неоднакову ширину: між Головним і Внутрішнім вона змінюється від 2-З до 15-20 км, між Внутрішнім та Зовнішнім пасмами - 3-5 км. Річкові долини у передгір'ях каньйоноподібні, а в міжпасмових зниженнях широкі й терасовані.