ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Харківсько-Оскольський округ

Харківсько-Оскольський округ розташований у крайній північно-східній частині України, на межі з Російською Федерацією, і включає землі Сумської та Харківської адміністративних областей.

Геоструктурно округ розміщений на схилі Воронізького кристалічного масиву та в бортовій частині Дніпровсько-Донецької западини. Кристалічний фундамент опущений на глибину близько 5000 м. Осадова товща представлена відкладами девону, карбону, пермі, тріасу, юри, крейди, палеогену, неогену й антропогену. Антропогенові відклади генетично різнорідні. Вододіли й високі тераси повсюдно вкриті лесовими породами. У долинах річок і балках широко представлені алювіальні та озерні піски й суглинки, делювіальні утворення. На борових терасах – еолові піски.

Геоморфологічно округ знаходиться в межах південно-західних відрогів Середньоросійської височини. Остання знижується на південь і південний схід від 250-230  до 200-175 м.  Відроги цієї височини чисельними долинами розчленовуються на окремі вододільні хвилясті плато. Вузькою смугою вздовж річок розвивається яружно-балкова мережа із сильнозмитими ґрунтами. Подекуди трапляються зсувні цирки та степові блюдця. Значне місце в рельєфі займають тераси Сіверського Дінця.