ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Дунайсько-Дністровський округ

Дунайсько-Дністровський округ включає землі Одеської адміністративної області.

Геоструктурно округ належить  до смуги зчленування західної частини Причорноморської западини до Добруджинської складчастої області. У будові поверхні безпосередньо беруть участь відклади неогену й антропогенові  утворення. Особливістю антропогенового покриву округу є те, що поряд з інтенсивним розвитком лесових порід вододілів велике значення мають алювіально-делювіальні відклади долин і балок, лиманно-морські та морські глинисто-піщані утворення.

Геоморфологічно округ являє собою акумулятивну приморську низовинну рівнину, розчленовану долинами й балками. Характерними для округу є прісні лимани і солоні озера-лимани.