ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Сумська область

Загальна характеристика

Cумська область розташована на північному-сході України. В південній частині територія області простяглася зі сходу на захід приблизно на 170 км, а в західній частині відстань з півночі на південь складає близько 200 км. Площа області становить 23,8 тис. км². Площа земель сільськогосподарського призначення складає 1744,8 тис. га. 

На півночі та сході область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Росії, на півдні – з Харківською і Полтавською, на заході – з Чернігівською областями України 

Адміністративно-територіальний устрій

Сумська область утворена 10 січня 1939 року. Адміністративний центр області - місто Суми. Населення області становить 1102,6 тис. осіб.

У складі області: районів - 18; районів у містах - 2; населених пунктів - 992, у тому числі: міст - 11, з них: міст обласного значення – 7, міст районного значення - 4; селищ міського типу – 9, сільських населених пунктів - 972, з них: селищ - 36, сіл - 936.

У системі місцевого самоврядування: районних рад – 18, міських рад – 15, селищних рад – 14, сільських рад - 328.

Рельєф

У геоморфологічному відношенні західна частина Сумської області знаходиться в межах підобластей – Придніпровської терасної рівнини і Полтавської терасної рівнини, а східна частина - в межах Середньоросійської області пластово-денудаційних підвищених рівнин. 

Придніпровська терасна рівнина висотою 150-200 м; її рівнинна поверхня утворена давніми флювіогляціальними й алювіальними відкладеннями, місцями ускладненими моренно-горбкуватими, еоловими формами рельєфу і карстом. Поверхня має загальний нахил на південний захід, на схід і південь. 

Кліматичні умови

Клімат області помірно-континентальний. Пересічна температура січня −8,0 °C на півночі, на півдні −7,3 °C; відповідно липня +18,6 °C і +19,8 °C. 
Період з температурою понад +10 °С становить 149-161 день. 

Річна кількість опадів коливається від 510 до 588 мм, близько 60 % їх припадає на теплий період року, максимум – у червні, мінімум – у лютому. 
Взимку на території області з середини грудня встановлюється сніговий покрив, який на кінець лютого має висоту 30-40 см на північному-сході і до 20 см на південному-сході.

Взимку буває 2-3 вторгнення холодного арктичного повітря, що приносить сильні морози, влітку відповідно 2-3 адвекції гарячого тропічного повітря з півночі Африки, що спричиняє сильну спеку. Серед несприятливих кліматичних явищ - ожеледиця (до 15 днів взимку), посилення вітру до 15 м/с (частіше у південній частині області), тривалі бездощові періоди, зливи, відлиги (взимку часто спостерігаються 13-20 днів на місяць), заморозки (на поверхні ґрунту іноді до середини червня). 

Поверхневі води

Територією Сумської області протікає 165 річок довжиною понад 10 км, які належать до басейну Дніпра. Найбільші з них – Десна з притокою Сеймом, Ворскла, Сула, Псел, Хорол. Живляться річки дощовими (12 %), сніговими (68 %) і підземними (20 %) водами.

В межах області знаходяться численні озера (Чехове, Журавлине, Довге, Шеляхівське та ін.) та болота. Споруджено 26 водосховищ та 1188 ставів. 

Ґрунтовий покрив

У грунтовому покриві переважають чорноземні (53 %), сірі опідзолені лісові (9 %), на півночі – дерново-підзолисті (27 %), у заплавах річок – лучні, лучно-болотні та болотні грунти. 

Рослинний світ

Північна частина області лежить у Східно-Європейській широколистяно-лісовій геоботанічній провінції, решта – у Східно-Європейській лісостеповій геоботанічній провінції. Ліси займають 17,6 % території області і розташовані переважно на півночі. Основні лісоутворюючі породи - дуб, сосна звичайна, береза, осика, вільха, ясен.

Степова рослинність майже не збереглася. На схилах балок зростають типчак, тонконіг, материнка, у зниженнях та заплавах річок – осока, пирій та ін.

Природно-сільськогосподарське районування

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 7 лютого 2018 р. № 105 було створено Схему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель Cумської області.

Відповідно до Методичних рекомендацій нами уточнено межі природно-сільськогосподарських таксономічних виділів (таксонів).

У сучасних умовах як елементарну одиницю природно-сільськогосподарського районування доцільно розглядати територію сільських (селищних, міських) рад, що характеризується більш-менш сталими межами, на відміну від землеволодінь та землекористувань, які базуються на орендних відносинах та приватній власності на землю і є не сталими. 

При виділенні природно-сільськогосподарських районів ми дотримувалися таких вимог, як:

поєднання меж районів із межами територій місцевих громад;

у межах районів кожна окрема агровиробнича група грунтів повинна відзначатися подібністю процесів грунтоутворення, зумовлених генетичною однорідністю, гранулометричним складом, ступенем їхньої окультуреності, впливом негативних процесів (ерозія, дефляція, заболочування тощо), динамікою гідрологічного режиму в зонах зрошення та осушення;

кількість сільських (селищних, міських) рад, які входять у район, має бути достатньою для опрацювання статистичної інформації, тобто, як правило, не менше 15.

Відповідно до створеної Схеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель у межах Сумської виділяються дві природно-сільськогосподарські зони: Полісся і Лісостепу. Ієрархічну підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів області наведено в таблиці та на Схемі природно-сільськогосподарського районування Сумської області

На території області природно-сільськогосподарські зони розміщуються з півночі на південь у вищезазначеному переліку. В цьому ж напрямку наростає ксероморфність клімату, змінюється структура ґрунтового покриву, а також ландшафтний устрій, що зумовлює й обов’язкову диференціацію систем ведення сільського господарства та грунтозахисних заходів.

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів Сумської області

 

Бали бонітетів грунтів (Сумська область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0103055901 0103055902 0203095904 0203105903 0203105905 0203105906 0203115907 0203115908
Рілля (Перелоги) 15 18 43 34 38 49 40 50
Багаторічні насадження 12 14 38 35 37 45 41 46
Сіножаті 13 18 22 35 19 44 28 33
Пасовища 12 18 24 25 21 33 24 32