ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Кіровоградська область

Загальна характеристика

Розташована у центрі України, у межиріччі Дніпра і Південного Бугу у південній частині Причорноморської височини. Майже вся територія області розташована на правому та лівому берегах Дніпра. На півночі межує з Черкаською, на північному сході – Полтавською, на сході та південному сході з Дніпропетровською, на півдні з Миколаївською та Одеською, на заході з Вінницькою областями України.

Кліматичні умови

Клімат Кіровоградської області континентальний, помірно теплий., ніж клімат східних областей Лісостепу.

Всю територію області щодо кліматичних умов можна поділити на такі агрокліматичні райони: теплий, недостатньо зволожений та дуже теплий, помірно посушливий.

Північна частина області в більшій мірі зазнає дії вологих повітряних мас, що приносяться західними повітряними потоками з Антлантичного океану та західної Європи. Клімат південної частини формується під дією континентальних повітряних потоків з Арктики та Азії. В північній частині середньорічна температура повітря більш як на 1º нижча, ніж у південній.

Опади протягом року розділяються нерівномірно. Найменше випадає їх в зимові місяці, тільки  з квітня по липень кількість їх збільшується. Найбільше їх випадає в червні – липні у вигляді зливових дощів. Починаючи з серпня, знову спостерігається зменшення опадів, що триває до кінця року.

Умови зволоження грунтів значно погіршуються тим, що в зв'язку з сильно розчленованим рельєфом  значна кількість опадів на схилах марно втрачається, стікаючи  в знижені елементи рельєфу.

Тривалість вегетаційного періоду 207-215 днів з сумою температур 3000ºС-3350ºС.

Літо переважно з теплою, малохмарною погодою, середньомісячна  температура в липні +22 ºС, максимальна +38 ºС.

Зима на території області малосніжна, малосніжна, м'яка з частими відлигами, іноді з різким підвищенням температури повітря. Середня температура найбільш холодного періоду (січень-лютий) -5º-6ºС, мінімальна -36ºС.

Однак, незважаючи на іноді несприятливі погодні умови, в цілому клімат області забезпечує вирощування всіх районованих  сільськогосподарських культур, розвиток садівництва та городництва.

Рельєф

Територія Кіровоградщини розташована в межах Правобережжя Придніпровського плато Українського кристалічного масиву.

Розвиток рельєфу території області тісно пов'язаний з гідрографічною мережею та ерозійними процесами. На невеликій частині області (Кремгесівський та Онуфріївський райони) на формування рельєфу мав також вплив льодовик максимального Дніпровського зледеніння.

Поверхня області являє собою підвищену рівнину, в різній мірі розчленовану річковими долинами, балками та сучасними формами ерозійних процесів.

Вона має загальний нахил на південь, відповідно напрямку чисельних річок,що впадають в Чорне море.

Значному розвитку рельєфу сприяла наявність на території області лесовидних порід і глинисто-піщаних відкладів, що легко розмиваються атмосферними водами. Внаслідок цього вершини балок і ярів врізаються на велику глибину і надають місцевості розчленованості.

Залежно від розчленованості територія Кіровоградської області ділиться на ряд геоморфологічних районів, які істотно відрізняються між собою не лише густотою долинно-балкової сітки, її виробленістю, але й різною величиною повеневого стоку, а звідси й різним поширенням процесів ерозії та умовами  зволоження грунтів.

Розчленованість рельєфу, перш за все, впливає на розподіл вод атмосферних опадів по поверхні грунту. Стікаючи по схилах, вони сприяють ерозії грунту.

В цілому, рельєф області забезпечує успішний розвиток сільськогосподарського виробництва, проте стародавні та сучасні  ерозійні утворення місцями ускладнюють  механізацію  сільськогосподарських робіт і потребують застосування комплексу ефективних протиерозійних заходів.

Грунтоутворюючі породи

Абсолютна більшість території області вкрита одно-, дво- або триярусною товщею суглинкового чи легкоглинистого лесу, що є основною ґрунтоутворюючою породою.

В долинах балок ґрунтоутворюючою породою служать делювіальні відклади, які утворилися внаслідок ерозійно-акумулятивної діяльності вод атмосферних опадів. 

На піщаних терасах річок поширені стародавні алювіальні відклади піщані або глинисто-піщані. На них утворилися чорноземні та дернові піщані і глинисто-піщані грунти.

В  долинах рік  ґрунтоутворюючою породою є супіщані алювіальні відклади,які складаються з щорічних паводкових наносів. Ці відклади шаруваті, неоднорідні за механічним складом, переважно суглинкові.

Інші ґрунтоутворюючі породи мають дуже обмежене поширення і зустрічаються виключно на круглих  схилах балок.

Грунтові води

Підземні води на Кіровоградщині представлені рядом водоносних горизонтів, що залягають на різній глибині і мають тісний зв'язок з геологічною будовою і рельєфом місцевості.

Найпотужніший і найбільш поширений водний горизонт залягає в зоні тріщинуватих кристалічних порід на глибині 20-30 м в північній і східній частинах області, а в центральній і південній – 15-30 м, на схилах глибина залягання їх зменшується до кількох метрів.

Рослинний світ

Природна рослинність у сучасний час, не збереглася, на зміну  прийшла культурна рослинність.

Трав'яний покрив неоднорідний за ботанічним складом та густотою  знаходиться в повній залежності від експозиції, крутизни схилу, ступеня ерозії грунтів.

Лісова рослинність на території області представлена лісами байрачного типу.

Грунтовий покрив

Кіровоградська область розташована в межах переходу Лісостепової зони в Степову. Тут переважають грунти чорноземного типу, які на території області є основними, утворилися здебільшого на лесах і мало на глинах і твердих некарбонатних і карбонатних породах, на глинистих пісках та супісках.

Природно-сільськогосподарське районування 

Відповідно до уточненої Схеми природно-сільськогосподарського районування у межах Кіровоградської області виділяються дві природно-сільськогосподарські зони: Лісостеп і Степ. Ієрархічну підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів області наведено в таблиці природно-сільськогосподарського районування Кіровоградської області

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів Кіровоградської області


 

Бали бонітетів грунтів (Кіровоградська область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0202073501 0202073502 0202073504 0202073505 0202083503 0302023506 0302023507 0302023508 0302023509
Рілля (Перелоги) 56 52 52 57 45 53 43 45 41
Багаторічні насадження 54 49 47 52 36 49 36 39 37
Сіножаті 42 33 39 34 37 38 22 45 13
Пасовища 36 30 31 36 37 34 29 31 24