ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

Черкаська область

Загальна характеристика

Черкаська область розташована у центральній частині України, на правобережжі (більша частина) і лівобережжі (менша частина) Дніпра. Територія області простягнулася з південного-заходу на північний-схід на 245 км, а з півночі на південь - на 150 км. Площа області становить 20,9 тис. км². 
Площа земель сільськогосподарського призначення складає 1487,0 тис. га. 

Черкаська область на півночі межує з Київською, на півдні з Кіровоградською, на сході з Полтавською та з Вінницькою областю на заході 

Адміністративно-територіальний устрій

Черкаська область утворена 7 січня 1954 року. Адміністративний центр області - місто Черкаси. Населення області становить 1229,5 тис. осіб.
У складі області: районів – 20, районів у містах – 2, населених пунктів - 693, у тому числі: міст - 12, з них, міст обласного значення – 6, міст районного значення - 6; селищ міського типу – 10, сільських населених пунктів - 671, з них: селищ – 87, сіл - 584.

У системі місцевого самоврядування: районних рад – 20, міських рад – 12, селищних рад – 10, сільських рад - 442.

Рельєф

У геоморфологічному відношенні територія Черкаської області знаходиться в межах підобласті: правобережна частина – Північно-Придніпровської моренно-водно-льодовикової та терасної рівнини і Центральнопридніпровської денудаційної височини, лівобережна частина – Придніпровської терасної рівнини. 

Переважна частина правобережжя, що розчленована річковими долинами, порізана ярами і балками, здебільшого хвиляста, а подекуди горбиста. Найвища точка області, що має абсолютну висоту 275 м над рівнем моря знаходиться поблизу Монастирища. У прилеглій до Дніпра частині правобережжя знаходиться заболочена Ірдино-Тясминська низовина.

Вздовж долини Дніпра на 70 км тягнеться Канівсько-Мошногірський кряж. Значна амплітуда відносиних висот надають території гірського характеру. Цей район називають Канівськими горами.

Низинний, подекуди заболочений рельєф має лівобережна частина області, яка розташована в межах Придніпровської терасної рівнини.

Кліматичні умови

Клімат території Черкаської області помірно континентальний. Зима м’яка, з частими відлигами. Літо тепле, в окремі роки спекотне, західні вітри приносять опади. Пересічна температура повітря +7,2 °C. Середня температура найхолоднішого місяця січня -8,9 °C. Середня температура липня становить +27,5 °C. Максимальна температура +45 °C, мінімальна −37 °C. Період з температурою +10° становить 160-170 днів. Сума активних температур в середньому складає 3000°. Стійкий сніговий покрив утворююється в середньому у другій та на початку третьої декади грудня і тримається 81-88 днів, до початку березня.

Опадів 450-520 мм на рік, а за період з температурою понад 10 °С тепла – 280-325 мм. На початку літа бувають більш часті дрібні дощі, а в середині літа, хоч і не часті, але інтенсивні, навіть зливові. Із загальної річної кількості опадів більше 70 % припадає на вегетеційний період. 

Поверхневі води

По області протікає 1037 річок, які належать басейну Дніпра і Південного Бугу. Головна річка - Дніпро (150 км - довжина по території області), водяне дзеркало якого у зв’язку зі створенням Кременчуцького (довжина - 130 км) й Канівського водосховища значно збільшилося. Праві притоки Дніпра - Рось (101 км), Вільшанка, Тясмин (133 км), ліві - Супій, Золотоношка, Ірклій, Коврай, Баталей, Сула. До басейну Південного Бугу належать річки Гірський Тікич (161 км), Гнилий Тікич, Ятрань.

Найбільшими штучними водосховищами в межах області є Канівське і Кременчуцьке, утворені греблями гідроелектростанцій, крім того споруджено 37 невеликих водосховищ і понад того існує 2,3 тисяч озер, ставків та водоймищ. 

Грунтовий покрив

Ґрунтовий покрив Черкаської області дуже складний, що обумовлено взаємодією різноманітних умов грунтоутворення – кліматичних, геологічних, геоморфологічних тощо. На території області виділено 719 грунтових відмін, які об’єднані в типи і підтипи.

У ґрунтовому покриві на правобережжі переважають чорноземи типові та опідзолені, на підвищених місцях - ясно-сірі і сірі ґрунти. На лівобережжі поширені дерново-глеєві, лучні і дерново-підзолисті ґрунти. 

Із загальної площі Черкаської області ¾ припадає на чорноземи і більше 20 % займають сірі лісові грунти.

Рослинний світ

Черкаська область лежить у Східно-Європейській лісостеповій геоботанічній провінції. Природна степова рослинність збереглася лише в балках та на схилах річкових долин, не придатних під ріллю. Представлена різнотрав’ям лук і сухих степів.

Лісистість становить 15 % території області – це бори, субори, дубово-грабові гаї, що утворили лісові масиви в долинах Дніпра та Тясмину. Дубово-грабові масиви трапляються серед розораних ділянок на вододілах та схилах балок. Серед деревних порід у лісах переважають дуб, ясен, сосна, граб, вільха, липа, клен, береза, тополя. Серед кущів поширена ліщина, калина, шипшина, терен, черемха. По долинах річок, на перезволожених ділянках ростуть заплавні ліси з вільхи, верби, осики, тополі.

Степова рослинність представлена багаторічними травами. В заплавах річок та заболочених місцевостях переважає вологолюбне різнотрав’я. 

Природно-сільськогосподарське районування

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення» від 7 лютого 2018 р. № 105 було створено Cхему (карту) природно-сільськогосподарського районування земель Черкаської області.

Відповідно до Методичних рекомендацій нами уточнено межі природно-сільськогосподарських таксономічних виділів (таксонів).

У сучасних умовах як елементарну одиницю природно-сільськогосподарського районування доцільно розглядати територію сільських (селищних, міських) рад, що характеризується більш-менш сталими межами, на відміну від землеволодінь та землекористувань, які базуються на орендних відносинах та приватній власності на землю і є не сталими. 

При виділенні природно-сільськогосподарських районів ми дотримувалися таких вимог, як:

поєднання меж районів із межами територій місцевих громад;

у межах районів кожна окрема агровиробнича група грунтів повинна відзначатися подібністю процесів грунтоутворення, зумовлених генетичною однорідністю, гранулометричним складом, ступенем їхньої окультуреності, впливом негативних процесів (ерозія, дефляція, заболочування тощо), динамікою гідрологічного режиму в зонах зрошення та осушення;

кількість сільських (селищних, міських) рад, які входять у район, має бути достатньою для опрацювання статистичної інформації, тобто, як правило, не менше 15.

Відповідно до cтвореної Cхеми (карти) природно-сільськогосподарського районування земель у межах Черкаської області виділяється Лісостепова природно-сільськогосподарська зона, яка включає Лісостепову Лівобережну і Лісостепову Правобережну провінції. Ієрархічну підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів області наведено в таблиці та на Cхемі природно-сільськогосподарського районування Черкаської області.

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів Черкаської області

 

Бали бонітетів грунтів (Черкаська область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0202077104 0202077105 0202077106 0202077107 0202077108 0202087103 0203097101 0203097102
Рілля (Перелоги) 52 46 71 58 57 39 60 44
Багаторічні насадження 49 47 63 59 53 56 50 42
Сіножаті 31 28 33 24 32 37 40 37
Пасовища 28 24 41 32 32 23 37 33