ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНА (ВСЕУКРАЇНСЬКА)
НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА
ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(портал працює в дослідному режимі)

АР Крим область

Загальна характеристика

Автономна Республіка Крим знаходиться на півдні України, в межах Кримського півострова. На півночі межує з Херсонською областю, на заході та півдні омивається Чорним морем, на північному сході – Азовським морем

Клімат

Автономна Республіка Крим розташована в не території Сухостепової зони, Степовій Посушливій зони і на території Кримської Гірської Області.

Клімат північної частини помірно-континентальний, на Південному березі — субтропічний середземноморського типу. В АР Крим виділяють 5 агрокліматичних районів.

Середні температури січня від -1°C на півночі до -4°C на півдні, липня +24°C.           

Середня кількість опадів за рік коливається від 300 до 500 мм на півночі, до 1000-1200 мм у горах. Погодні умови погіршуються північними та північно-східнми сильними вітрами.

Геологічна будова

В геоморфологічному відношенні територія обстеження знаходиться в зоні зчленування цетральної частини Скіфської плити із зоною Альпійської геосинклінальної складчастої області. Північна частина – це майже плоска, слаборозчленована низинна рівнина, поступово підвищується на південь. Має невеликі западини просадного походження, невисокі гургани, сухоріччя і балки. Н заході Криму лежить Тархпнкутська піднесена рівнина – до 179 м. На південному заході простягається низовинна рівнина.

Грунтові води

Грунтові води залягають на різній глибині. Кримський півострів обіднілий прісними підземними водами. Умови їх розповсюдження та формування визначаються, в основному, кліматичними і геологічними факторами. Максимальна глибина залягання грунтових вод, що досягає 60-75 м, зазначена в центральній частині Тарханкутського півострова. У межах Присиваської низовини грунтові води дреніруются тільки Перекопським озерами і Чатирликской балкою. На решті території розвантаження грунтових вод здійснюється за рахунок випаровування. На Тарханкутському півострові грунтові води розвантажуються джерелами на узбережжях моря та озер. Тут і на узбережжі Сиваша, місцями спостерігається значна мінералізація грунтових вод морськими. У Присивашьї мінералізація грунтових вод досягає на деяких ділянках 60-90 г/л. 

Рослинність           

Природна рослинність в межах обстеження на північночі вкрита широколистяними лісами, на півдні — сосновими, невимогливими до умов зростання. У передгір'ях унаслідок вирубування лісів сформувалися вторинні деревно-чагарникові угруповання — шибляк (із чагарникових дуба пухнастого, грабинника східного, держидерева, ялівцю колючого, шипшини). У посушливих частинах передгір'я та на східних яйлах поширена степова рослинність, а на добре зволожених західних яйлах — гірські луки.

Природні кормові угіддя у Криму займають 22,1 %. Оскільки вони розміщені в районах сприятливого клімату, то за поліпшення їх слід вважати, що ця площа природних угідь може стати досить значним джерелом дешевих і високоякісних кормів — сіна, зеленої маси, сінажу, а також трав’яних концентратів — борошна, гранул, брикетів, а в окремих випадках і силосу.  

Грунтовий покрив          

Грунтовий покрив області досить строкатий, що пов’язано насамперед з різноманітними факторами та умовами ґрунтоутворення: залежно від рельєфу, кліматичних умов, рослинності і ґрунтотворних порід Кримського півострова поділяють на степову і гірську частини. Північна частина являє собою степову рівнину, а південна є гірським масивом. Ґрунтотворні породи здебільшого представлені вапняками. На поверхні гірського плато багато карстових воронок, западин, підземних рік тощо

Серед них переважають бурі гірсько-лісові ґрунти, бурі насичені глинисто-хрящуваті ґрунти, бурі вилужені глинисто-хрящуваті, бурі опідзолені суглинково-хрящуваті, бурі сильногумусовані та інші займають найбільші площі, які знаходяться під лісами. А також чорноземи неглибокі карбонатні, чорноземи гірські вилужені, бурі гірські лісостепові ґрунти, бурі гірсько-лісові ґрунти. Чорноземи неглибокі карбонатні - вони є ґрунтами степового передгір’я і долин і поширені між першою і другою гірськими грядами. Чорноземи гірські вилужені поширені на гірських луках і в степах по невеликих схилах, а також верховинах окремих гір. Бурі гірські лісостепові ґрунти - це ґрунти гірського і передгірного Лісостепу. У північній частині Кримської області переважають каштанові ґрунти в комплексі із засоленими. Вони здебільшого містять достатню кількість гумусу, насичені основами і мають відносно велику ємкість вбирання. Тільки ґрунти, які утворилися на сланцях, бідні на кальцій, але багаті на калій.

Грунтоутворюючі породи

Ґрунтоутворюючі породи – це один з головних факторів у створенні грунтів. Найбільш поширені вивітрені вапняки і вивержені вулканічні породи, на яких здебільшого утворилися неглибокі і вилужені чорноземи. Трапляються також глини вишневого або малинового кольору, вивітрені вапняки з червонуватим відтінком, делювій вапняків, пісковики, сланці та інші породи.

Складністю геологічної будови Кримського півострова пояснюється великою різноманітністю ґрунтоутворюючих порід, особливо в горах.

В рівнинному Криму переважають четвертинні жовто-бурі лесовидні глини і важкі суглинки еолового-делювіального походження

Ієрархічна підпорядкованість природно-сільськогосподарських таксонів Автономної Республики Крим

 

Бали бонітетів грунтів (АР Крим область)

Назва сільськогосподарських угідь Природно-сільськогосподарські райони
0404040101 0404040102 0404040103 0404040104 0501010105 0701010106 0701010108 0702020107
Рілля (Перелоги) 32 48 41 36 27 46 42 41
Багаторічні насадження 35 45 39 43 22 52 52 79
Сіножаті 0 0 0 0 22 53 46 58
Пасовища 19 32 25 19 17 24 36 33